Από το τότε μέχρι το σήμερα...

Πρόσφυγας ο Δημήτριος Απαζίδης, παππούς του ιδιοκτήτη της σημερινής φάρμας «Απαζίδης», επιδόθηκε στην καλλιέργεια του κλήρου του και στην εκτροφή λίγων μεγάλων ζώων για τις γεωργικές εργασίες και λίγων προβάτων για τις ανάγκες της οικογένειας.

Ο Νικόλαος Απαζίδης, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της οικογένειας, αύξησε τον αριθμό των γεωργικών εκτάσεων και επιδόθηκε στην εκτροφή προβάτων και αργότερα μεγάλων ζώων, διατηρώντας κρεοπωλείο, όντας αυτάρκης στις ανάγκες της δραστηριότητάς του.

Ο Δημήτριος Απαζίδης το 1999 ως 3η γενιά, συμμετέχοντας σε προγράμματα και καταβάλλοντας ιδιαίτερα κοπιώδη προσπάθεια, δημιούργησε την κτηνοτροφική μονάδα «Απαζίδης» έχοντας εύρος δυνατοτήτων. Το 2018 πρόσθεσε στην οικονομική του δραστηριότητα την οικοτεχνική παρασκευή προϊόντων βασιζόμενος στη δική του γαλακτοπαραγωγή, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που του έδινε ο σχετικός νόμος για την οικοτεχνία.

Σημεία Πώλησης

Τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ