Μονάδες κτηνοτροφίας και οικοτεχνικής παρασκευής
τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων «Απαζίδης»

Η οικογενειακή επιχείρηση «Απαζίδης» συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 από τον υιό Απαζίδη, ενώ η προηγούμενη δραστηριότητα που είχε ο ίδιος ήταν στον κλάδο της γεωργίας.

Η μονάδα διαχειρίστηκε στην ίδρυσή της 600 σταβλισμένα πρόβατα λαγκόν.

Η επιχείρηση εδράζεται στο δημοτικό διαμέρισμα Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδαίας (Πτολεμαΐδα), κάτω από το λόφο του «Προφήτη Ηλία», στην τοποθεσία «Σκάλα».

Με κτηνιατρική καθοδήγηση από το 2006 από κορυφαίο κτηνίατρο, στην αναπαραγωγή και στον τομέα των σιτηρεσίων, αλλά και σε όλο το οικονομικό πλάνο, η μονάδα κατάφερε να αποδώσει τα μέγιστα.

Η μονάδα είναι χωρητικότητας 2000 ζώων. Σήμερα σιτίζονται 1000 πρόβατα και η προοπτική είναι να υπάρξουν και γίδια.

Το 2018 η επιχείρηση «Απαζίδης» καθετοποίησε την παραγωγή της και πρόσθεσε στη δραστηριότητά της την οικοτεχνική παρασκευή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

Δραστηριότητες

Συμμετοχή δύο φορές στη Διεθνή Έκθεση Ζωοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη.

Σημεία Πώλησης

Τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ