Παραγωγή

Η μονάδα παράγει κρέας, γάλα και ζώα αναπαραγωγής της φυλής lagone (λαγκόν). Το γάλα που διαχειρίζεται η μονάδα είναι περίπου 400 τόνοι το χρόνο με μέσο όρο ανά ζώο 520 κιλά σε χρονική περίοδο 250 ημερών, με το λίπος να ανέρχεται στα 6,3 – 7 και πρωτεΐνη από 5,1 – 5,7.

Σημεία Πώλησης

Τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ